Historie

Představím vám svého velkého koně, vznikl iniciativou celé rodiny, která reagovala na mé neustálé tužby pořídit si na stará kolena zpět modelovou železnici. Té jsem propadl již jako kluk. V dospělosti pak přišli jiné povinnosti i starosti a tak na zálibu zvanou „mašinky“ nezbyl čas.

Ale i nám se stalo, že se jednoho dne děti rozhodli osamostatnit se a žít si svůj život a nám zbylo nad hlavou celé jedno prázdné patro obytného domku, začal jsem si pohrávat s myšlenkou dávno zašlých časů a vrátit se k modelařině. A protože jsem tuto svou myšlenku pronesl několikrát i nahlas, dočkal jsem se jednoho dne překvapení v podobě startovací sady zahradní železnice LGB. Vzhledem k tomu že již mnoho let trávíme na zahradě celý čas od doby kdy „sleze“ sníh a přejdou mrazy až zase do dalších mrazů, naskytla se proto ideální šance spojení oběho dohromady. Nahrála nám i mírná zima roku 2007 a tak jsem začal hned v lednu s úpravami terénu. Od té doby je věčně nekončící zajímavá práce na světě. Velkou nevýhodou mi je svažitost terénu, málo rovné plochy a nedostatek místa na udržované zahradě.

Ale i vnoučata mají své potřeby a mís to v našem životě, tak i pro ně vzniklo místo v naší zahradní železnici, jako je třeba „STATEK U NIKOLY“ a „ŠTĚRKOVÉ PRÁCE U ŠÁRKY“, kdy tyto plochy jsou určeny čistě pro jejich realizaci, zábavu a hru.